Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe

2.5 MBPobierz

Formularz ofertowy

260 KBPobierz

Wzór umowy

121 KBPobierz

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zapytanie ofertowe " Zakup i dostawa 6 kuchenek ceramicznych wolnostojących"

548 KBPobierz

Zapytanie ofertowe- zakup i dostawa 6 kuchenek ceramicznych wolnostojących

Zapytanie ofertowe

2.2 MBPobierz

Formularz ofertowy

262 KBPobierz

Wzór umowy

118 KBPobierz

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

150 KBPobierz

OGŁOSZENIE - NABÓR WOLNE STANOWISKO PRACY

0.9 MBPobierz
14.8 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

797 KBPobierz
0.9 MBPobierz

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2020r."

136 KBPobierz
0.9 MBPobierz

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

151 KBPobierz

OGŁOSZENIE - NABÓR WOLNE STANOWISKO PRACY

0.9 MBPobierz
15.8 KBPobierz
33 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

682 KBPobierz

Unieważnienie naboru na wolne stanowiska

274 KBPobierz

Zapytanie ofertowe- "Zakup i dostawa książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie."

32 KBPobierz
59 KBPobierz
66 KBPobierz

OGŁOSENIE - NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO PRACY

1.5 MBPobierz
15.8 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - KSIĘGOWOŚĆ

198 KBPobierz

OGŁOSENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1.0 MBPobierz
15.8 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

684 KBPobierz
1.1 MBPobierz

Klauzula informacyjna

33 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

725 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

291 KBPobierz

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2018r."

92 KBPobierz
46 KBPobierz
156 KBPobierz
36 KBPobierz
49 KBPobierz
30 KBPobierz

Informacja o unieważnienu postępowania

257 KBPobierz

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2018r."

46 KBPobierz
156 KBPobierz
36 KBPobierz
49 KBPobierz
30 KBPobierz

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2017r."

2.6 MBPobierz

Informacja o wynikach naboru

23 KBPobierz

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2017r."

2.8 MBPobierz
156 KBPobierz
37 KBPobierz
30 KBPobierz
49 KBPobierz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

45 KBPobierz
29 KBPobierz