Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w ramach projektu ,, Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2' w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego

Wybór najkorzystniejszej oferty

838 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

543 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa środków czystości do mycia i dezynfekcji dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

538 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-,,Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

523 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa wyrobów cukierniczych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

538 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa warzyw i owoców dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

570 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa mrożonek dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

520 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa nabiału dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

574 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa pieczywa dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

wybór najkorzystniejszej oferty

534 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych dla zespołu szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

598 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w ramach projektu ,, Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2' w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie

Zapytanie o cenę

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

132 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie doradztwo

120 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

136 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór najkorzystniejszej oferty

838 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2021 r

Wybór najkorzystniejszej oferty.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

101 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa środków czystości do mycia i dezynfekcji dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

101 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

98 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa wyrobów cukierniczych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

97 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa warzyw i owoców dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

107 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

560 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa urządzeń komputerowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

525 KBPobierzPodgląd pliku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Znak sprawy: ZSR.2020.1.1 - internat

23 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

147 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

163 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do SIWZ

202 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do SIWZ ( Wersja edytowalna )

78 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

794 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

782 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa mrożonek dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zamówienie ofertowe

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

99 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa nabiału dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zamówienie ofertowe

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

102 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy nabiał poprawiony

102 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa pieczywa dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zamówienie ofertowe

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

99 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych dla zespołu szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zamówienie ofertowe

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

108 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2021 r

Zamówienie ofertowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

18.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2021r.

15.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

11.2 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

137 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa paliw silnikowych'' dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

523 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

526 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa materiałów budowlanych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

582 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa osprzętu łazienkowego" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

519 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

96 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa urządzeń komputerowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

96 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

50 KBPobierzPodgląd pliku

,,Zakup i dostawa paliw silnikowych'' dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

64 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

42 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa osprzętu łazienkowego" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

760 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

223 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

259 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

116 KBPobierzPodgląd pliku

zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa materiałów budowlanych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

301 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

177 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie o wyborze oferty

243 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

260 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

121 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zapytanie ofertowe " Zakup i dostawa 6 kuchenek ceramicznych wolnostojących"

548 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- zakup i dostawa 6 kuchenek ceramicznych wolnostojących

Zapytanie ofertowe

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

262 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

118 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

150 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE - NABÓR WOLNE STANOWISKO PRACY

0.9 MBPobierzPodgląd pliku
14.8 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

797 KBPobierzPodgląd pliku
0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2020r."

136 KBPobierzPodgląd pliku
0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

151 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE - NABÓR WOLNE STANOWISKO PRACY

0.9 MBPobierzPodgląd pliku
15.8 KBPobierzPodgląd pliku
33 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

682 KBPobierzPodgląd pliku

Unieważnienie naboru na wolne stanowiska

274 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- "Zakup i dostawa książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie."

32 KBPobierzPodgląd pliku
59 KBPobierzPodgląd pliku
66 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSENIE - NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO PRACY

1.5 MBPobierzPodgląd pliku
15.8 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - KSIĘGOWOŚĆ

198 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1.0 MBPobierzPodgląd pliku
15.8 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

684 KBPobierzPodgląd pliku
1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

33 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

725 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

291 KBPobierzPodgląd pliku

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2018r."

92 KBPobierzPodgląd pliku
46 KBPobierzPodgląd pliku
156 KBPobierzPodgląd pliku
36 KBPobierzPodgląd pliku
49 KBPobierzPodgląd pliku
30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o unieważnienu postępowania

257 KBPobierzPodgląd pliku

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2018r."

46 KBPobierzPodgląd pliku
156 KBPobierzPodgląd pliku
36 KBPobierzPodgląd pliku
49 KBPobierzPodgląd pliku
30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2017r."

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach naboru

23 KBPobierzPodgląd pliku

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2017r."

2.8 MBPobierzPodgląd pliku
156 KBPobierzPodgląd pliku
37 KBPobierzPodgląd pliku
30 KBPobierzPodgląd pliku
49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

45 KBPobierzPodgląd pliku
29 KBPobierzPodgląd pliku