Zapytanie ofertowe - "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie Ofertowe

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał.1 Oferta

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zał.2 Wzór umowy

6.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Zakup paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Zapytanie Ofertowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 Oferta

868 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 Wzór Umowy

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie "

Zapytanie ofertowe

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 Oferta

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 Wzór umowy

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie Ofertowe

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 Oferta

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 Wzór umowy

6.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Zakup, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe

23 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe „Wyjazdy zawodoznawcze dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie”

Zapytanie ofertowe

836 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.1 Formularz ofertowy

458 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 Wzór umowy

851 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- „Zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie”

Zapytanie ofertowe

860 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

770 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

701 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych w 2O22 r." dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe

719 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.1 Formularz ofertowy

500 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.1 do Formularza oferty

17.2 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.2 Wzór umowy

810 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

638 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Zakup paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe

39 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

49 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

40 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

17.5 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe

42 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

83 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

44 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

17.6 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie "

Zapytanie ofertowe

42 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

78 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

42 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Ogłoszenie o naborze

773 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy

33 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

155 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

Ogłoszenie o zamówieniu

195 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ

78 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ Pełnomocnictwo

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ Informacja o grupie kapitałowej

71 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy

150 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

211 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

60 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

190 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

709 KBPobierzPodgląd pliku

Aktulny plan zamówień publicznych na rok 2022

Plan zamówień publicznych

248 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

Ogłoszenie o zamówieniu

244 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ

87 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ Pełnomocnictwo

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ Informacja o grupie kapitałowej

71 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy

150 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

294 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi

114 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert.

449 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty dla Części 3 i Części 6

426 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty dla Części 2

257 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty dla Części 2

256 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty dla Części 2

249 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty dla Części 8

221 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częśći 2,3,5,7,8

87 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - "Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im, Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe

790 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

71 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

113 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - "Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe

735 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

55 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

112 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze ofert

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2O22 r" dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe

498 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.1 Formularz ofertowy

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.1 do Formularza oferty

11.1 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.2. do formularza oferty

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.2 Wzór umowy

102 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie "

Zapytanie ofertowe

461 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

64 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

105 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

57 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe

417 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

64 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

105 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

59 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Zakup paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe

385 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

49 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

104 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

57 KBPobierzPodgląd pliku

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

Ogłoszenie o zamówieniu

247 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ artykuły żywieniowe

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

zał.1 Formularz ofertowy

79 KBPobierzPodgląd pliku

zał2. Oświadczenie

27 KBPobierzPodgląd pliku

zał3 oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

zał.4 pełnomocnictwo

23 KBPobierzPodgląd pliku

zał.5 informacja o grupie kapitałowej

25 KBPobierzPodgląd pliku

zał.6 wzór umowy

112 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

57 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

148 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze ofert

841 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2

65 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- Bezpośrednia ochrona elektroniczna i fizyczna obiektów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe

365 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

46 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

52 KBPobierzPodgląd pliku

Aktualny plan zamówień publicznych na rok 2021

Plan zamówień publicznych

278 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zakup i dostawa interaktywnych monitorów dotykowych, dla Branżowej Szkoły l Stopnia, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

Informacja o wyborze oferty

70 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa 3 interaktywnych monitorów dotykowych, dla Branżowej Szkoły I Stopnia - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w ramach programu Aktywna Tablica 2O21

Zapytanie ofertowe

323 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 Wzór umowy

164 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie kursów szkoleniowych, zajęć doskonalących, konsultacji, zajęć laboratoryjnych oraz wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.

Ogłoszenie

137 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Szkolenia

230 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa powierzenia danych osobowych

75 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ

60 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ

62 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ

97 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ

135 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ

102 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi

37 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

73 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

185 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Unieważnienie dla części g2

71 KBPobierzPodgląd pliku

Aktualny plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

38 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

Ogłoszenie

260 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ SZKOLENIA

252 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

75 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ

125 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ

60 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ

61 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ

94 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ

144 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ

210 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi

436 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

810 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI I d) kurs na wózki widłowe DLA CZĘŚCI I e) kurs energetyczny do 1 KW

471 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

13.1 MBPobierzPodgląd pliku

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2021 r.

Plan Zamówień Publicznych

37 KBPobierzPodgląd pliku

Instrukcja użytkownika miniPortal ePUAP

Instrukcja użytkownika miniPortal ePUAP

7.5 MBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

36 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w ramach projektu ,, Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2' w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego

Wybór najkorzystniejszej oferty

838 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

543 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa środków czystości do mycia i dezynfekcji dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

538 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-,,Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

523 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa wyrobów cukierniczych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

538 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa warzyw i owoców dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

570 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa mrożonek dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

520 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa nabiału dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

574 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa pieczywa dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

wybór najkorzystniejszej oferty

534 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych dla zespołu szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

598 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w ramach projektu ,, Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2' w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie

Zapytanie o cenę

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

132 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie doradztwo

120 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

136 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór najkorzystniejszej oferty

838 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2021 r

Wybór najkorzystniejszej oferty.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

101 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa środków czystości do mycia i dezynfekcji dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

101 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

98 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa wyrobów cukierniczych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

97 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa warzyw i owoców dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

107 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

560 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa urządzeń komputerowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

525 KBPobierzPodgląd pliku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Znak sprawy: ZSR.2020.1.1 - internat

23 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

147 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

163 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do SIWZ

202 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do SIWZ ( Wersja edytowalna )

78 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

794 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

782 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa mrożonek dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zamówienie ofertowe

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

99 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa nabiału dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zamówienie ofertowe

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

102 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy nabiał poprawiony

102 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa pieczywa dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zamówienie ofertowe

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

99 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych dla zespołu szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zamówienie ofertowe

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

108 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2021 r

Zamówienie ofertowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

18.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2021r.

15.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

11.2 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

137 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa paliw silnikowych'' dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

523 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

526 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa materiałów budowlanych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

582 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa osprzętu łazienkowego" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

519 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

96 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa urządzeń komputerowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

96 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

50 KBPobierzPodgląd pliku

,,Zakup i dostawa paliw silnikowych'' dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

64 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

42 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa osprzętu łazienkowego" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

760 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

223 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

259 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

116 KBPobierzPodgląd pliku

zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa materiałów budowlanych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

formularz ofertowy

301 KBPobierzPodgląd pliku

wzór umowy

177 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie o wyborze oferty

243 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

260 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

121 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zapytanie ofertowe " Zakup i dostawa 6 kuchenek ceramicznych wolnostojących"

548 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- zakup i dostawa 6 kuchenek ceramicznych wolnostojących

Zapytanie ofertowe

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

262 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

118 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

150 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE - NABÓR WOLNE STANOWISKO PRACY

0.9 MBPobierzPodgląd pliku
14.8 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

797 KBPobierzPodgląd pliku
0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2020r."

136 KBPobierzPodgląd pliku
0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

151 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE - NABÓR WOLNE STANOWISKO PRACY

0.9 MBPobierzPodgląd pliku
15.8 KBPobierzPodgląd pliku
33 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

682 KBPobierzPodgląd pliku

Unieważnienie naboru na wolne stanowiska

274 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe- "Zakup i dostawa książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie."

32 KBPobierzPodgląd pliku
59 KBPobierzPodgląd pliku
66 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSENIE - NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO PRACY

1.5 MBPobierzPodgląd pliku
15.8 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - KSIĘGOWOŚĆ

198 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1.0 MBPobierzPodgląd pliku
15.8 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

684 KBPobierzPodgląd pliku
1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

33 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

725 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

291 KBPobierzPodgląd pliku

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2018r."

92 KBPobierzPodgląd pliku
46 KBPobierzPodgląd pliku
156 KBPobierzPodgląd pliku
36 KBPobierzPodgląd pliku
49 KBPobierzPodgląd pliku
30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o unieważnienu postępowania

257 KBPobierzPodgląd pliku

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2018r."

46 KBPobierzPodgląd pliku
156 KBPobierzPodgląd pliku
36 KBPobierzPodgląd pliku
49 KBPobierzPodgląd pliku
30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2017r."

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach naboru

23 KBPobierzPodgląd pliku

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2017r."

2.8 MBPobierzPodgląd pliku
156 KBPobierzPodgląd pliku
37 KBPobierzPodgląd pliku
30 KBPobierzPodgląd pliku
49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

45 KBPobierzPodgląd pliku
29 KBPobierzPodgląd pliku