Zapytanie ofertowe - "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych w 2024 r., dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie”

 • Informacja o unieważnieiu
  17 KB

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- „Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie”

 • Informacja o unieważnieniu
  16 KB

Informacja o zmianie terminu- Zapytanie ofertowe - "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Informacja o zmianie terminu - Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie "

Informacja o zmianie terminu - Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe - "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe - Zakup paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie "

 • Zapytanie ofertowe
  3 MB
 • Zał. 1 Oferta
  2 MB
 • Zał. 2 Wzór umowy
  5 MB
 • Informacja z otwarcia
  243 KB
 • Wartość Szacunkowa
  544 KB
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  540 KB
 • Omyłka rachunkowa
  551 KB

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe - Zakup, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe „Wyjazdy zawodoznawcze dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie”

 • Zapytanie ofertowe
  836 KB
 • Zał.1 Formularz ofertowy
  458 KB
 • Zał. 2 Wzór umowy
  851 KB

Zapytanie ofertowe- „Zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie”

Zapytanie ofertowe - "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych w 2O22 r." dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

 • Zapytanie ofertowe
  719 KB
 • Zał.1 Formularz ofertowy
  500 KB
 • Zał.1 do Formularza oferty
  17 KB
 • Zał.2 Wzór umowy
  810 KB
 • Informacja o wyborze oferty
  638 KB

Zapytanie ofertowe - Zakup paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie "

OGŁOSZENIE- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 • Ogłoszenie o naborze
  773 KB
 • Kwestionariusz osobowy
  33 KB
 • Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
  155 KB

Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  195 KB
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
  2 MB
 • Załącznik nr 1 do SWZ
  78 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ
  63 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ
  64 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ Pełnomocnictwo
  69 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ Informacja o grupie kapitałowej
  71 KB
 • Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy
  150 KB
 • Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
  211 KB
 • Informacja jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  60 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  190 KB
 • Informacja o wyborze oferty
  709 KB

Aktulny plan zamówień publicznych na rok 2022

 • Plan zamówień publicznych
  248 KB

Ogłoszenie o zamówieniu - Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  244 KB
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
  2 MB
 • Załącznik nr 1 do SWZ
  87 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ
  63 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ
  64 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ Pełnomocnictwo
  69 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ Informacja o grupie kapitałowej
  71 KB
 • Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy
  150 KB
 • Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
  294 KB
 • Pytania i odpowiedzi
  114 KB
 • Informacja z otwarcia ofert.
  449 KB
 • Informacja o wyborze oferty
  1 MB
 • Informacja o wyborze oferty dla Części 3 i Części 6
  426 KB
 • Informacja o wyborze oferty dla Części 2
  257 KB
 • Informacja o wyborze oferty dla Części 2
  256 KB
 • Informacja o wyborze oferty dla Części 2
  249 KB
 • Informacja o wyborze oferty dla Części 8
  221 KB
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częśći 2,3,5,7,8
  87 KB

Zapytanie ofertowe - "Zakup i dostawa produktów mleczarskich dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im, Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe - "Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe - "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2O22 r" dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

 • Zapytanie ofertowe
  498 KB
 • Zał.1 Formularz ofertowy
  47 KB
 • Zał.1 do Formularza oferty
  11 KB
 • Zał.2. do formularza oferty
  16 KB
 • Zał.2 Wzór umowy
  102 KB
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  68 KB

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa środków czystości dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie "

 • Zapytanie ofertowe
  461 KB
 • Formularz ofertowy
  64 KB
 • Wzór umowy
  105 KB
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  57 KB

Zapytanie ofertowe- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie"

 • Zapytanie ofertowe
  417 KB
 • Formularz ofertowy
  64 KB
 • Wzór umowy
  105 KB
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  59 KB

Zapytanie ofertowe - Zakup paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

 • Zapytanie ofertowe
  385 KB
 • Formularz ofertowy
  49 KB
 • Wzór umowy
  104 KB
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  57 KB

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  247 KB
 • SWZ artykuły żywieniowe
  2 MB
 • zał.1 Formularz ofertowy
  79 KB
 • zał2. Oświadczenie
  27 KB
 • zał3 oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  18 KB
 • zał.4 pełnomocnictwo
  23 KB
 • zał.5 informacja o grupie kapitałowej
  25 KB
 • zał.6 wzór umowy
  112 KB
 • Informacja jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  57 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  148 KB
 • Informacja o wyborze ofert
  841 KB
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  47 KB
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2
  65 KB

Zapytanie ofertowe- Bezpośrednia ochrona elektroniczna i fizyczna obiektów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Aktualny plan zamówień publicznych na rok 2021

 • Plan zamówień publicznych
  278 KB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zakup i dostawa interaktywnych monitorów dotykowych, dla Branżowej Szkoły l Stopnia, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

 • Informacja o wyborze oferty
  70 KB

Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa 3 interaktywnych monitorów dotykowych, dla Branżowej Szkoły I Stopnia - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w ramach programu Aktywna Tablica 2O21

 • Zapytanie ofertowe
  323 KB
 • Załącznik nr 1 Wzór umowy
  164 KB

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie kursów szkoleniowych, zajęć doskonalących, konsultacji, zajęć laboratoryjnych oraz wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.

 • Ogłoszenie
  137 KB
 • SWZ Szkolenia
  230 KB
 • Umowa powierzenia danych osobowych
  75 KB
 • Załącznik nr 1 do SWZ
  69 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ
  69 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ
  60 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ
  62 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ
  97 KB
 • Załącznik nr 6 do SWZ
  135 KB
 • Załącznik nr 7 do SWZ
  102 KB
 • Pytania i odpowiedzi
  37 KB
 • Informacja jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  73 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  185 KB
 • Informacja o wyborze oferty
  907 KB
 • Unieważnienie dla części g2
  71 KB

Aktualny plan zamówień publicznych

 • Plan zamówień publicznych
  38 KB

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

 • Ogłoszenie
  260 KB
 • SWZ SZKOLENIA
  252 KB
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  75 KB
 • Załącznik nr 1 do SWZ
  76 KB
 • Załącznik nr 2 do SWZ
  125 KB
 • Załącznik nr 3 do SWZ
  60 KB
 • Załącznik nr 4 do SWZ
  61 KB
 • Załącznik nr 5 do SWZ
  94 KB
 • Załącznik nr 6 do SWZ
  144 KB
 • Załącznik nr 7 do SWZ
  210 KB
 • Pytania i odpowiedzi
  436 KB
 • INFORMACJA JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
  810 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  5 MB
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI I d) kurs na wózki widłowe DLA CZĘŚCI I e) kurs energetyczny do 1 KW
  471 KB
 • Informacja o wyborze oferty
  13 MB

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych na 2021 r.

 • Plan Zamówień Publicznych
  37 KB

Instrukcja użytkownika miniPortal ePUAP

 • Instrukcja użytkownika miniPortal ePUAP
  8 MB

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  36 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w ramach projektu ,, Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2' w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  838 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  543 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa środków czystości do mycia i dezynfekcji dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  538 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-,,Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  523 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa wyrobów cukierniczych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  538 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa warzyw i owoców dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  570 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa mrożonek dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  520 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa nabiału dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  574 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa pieczywa dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • wybór najkorzystniejszej oferty
  534 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych dla zespołu szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  598 KB

Zapytanie ofertowe- Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w ramach projektu ,, Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym 2' w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2021 r

 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
  986 KB

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa artykułów higienicznych i przemysłowych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa środków czystości do mycia i dezynfekcji dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa ryb dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa wyrobów cukierniczych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa warzyw i owoców dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  560 KB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa urządzeń komputerowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  525 KB

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

 • Znak sprawy: ZSR.2020.1.1 - internat
  23 KB
 • Ogłoszenie
  147 KB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  163 KB
 • Załączniki do SIWZ
  202 KB
 • Załączniki do SIWZ ( Wersja edytowalna )
  78 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  794 KB
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  782 KB

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa mrożonek dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa nabiału dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

 • Zamówienie ofertowe
  2 MB
 • Formularz ofertowy
  102 KB
 • Wzór umowy
  48 KB
 • Formularz ofertowy nabiał poprawiony
  102 KB

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa pieczywa dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych dla zespołu szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2021 r

 • Zamówienie ofertowe
  2 MB
 • Formularz ofertowy
  19 KB
 • Załącznik nr 2 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2021r.
  16 KB
 • Załącznik nr 3
  11 KB
 • Projekt umowy
  137 KB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa paliw silnikowych'' dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  523 KB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  526 KB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa materiałów budowlanych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  582 KB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ,,Zakup i dostawa osprzętu łazienkowego" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
  519 KB

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa urządzeń komputerowych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

,,Zakup i dostawa paliw silnikowych'' dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa osprzętu łazienkowego" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

zapytanie ofertowe - ,,Zakup i dostawa materiałów budowlanych" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. S, Żeromskiego w Świdwinie w 2021 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • zawiadomienie o wyborze oferty
  243 KB

Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zapytanie ofertowe " Zakup i dostawa 6 kuchenek ceramicznych wolnostojących"
  548 KB

Zapytanie ofertowe- zakup i dostawa 6 kuchenek ceramicznych wolnostojących

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

 • INFORMACJA_O_WYNIKACH_NABORU_NA_WOLNE_STANOWISKO_01.pdf
  150 KB

OGŁOSZENIE - NABÓR WOLNE STANOWISKO PRACY

 • ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko.pdf
  939 KB
 • KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY.docx
  15 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Informacja_strona_internet.jpeg
  797 KB
 • Informacja_o_wyborze_oferty.jpeg
  946 KB

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2020r."

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

 • Informacja_o_wynikach_naboru_08.pdf
  151 KB

OGŁOSZENIE - NABÓR WOLNE STANOWISKO PRACY

 • Nabor_na_wolne_stanowisko.pdf
  930 KB
 • Kwestionariusz_osobowy_03.docx
  16 KB
 • KLAUZULA_INFORMACYJNA_01.doc
  33 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.jpeg
  682 KB

Unieważnienie naboru na wolne stanowiska

 • uniewaznienie_naboru_na_wolne_stanowisko_.pdf
  274 KB

Zapytanie ofertowe- "Zakup i dostawa książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie."

 • Zapytanie_ofertowe_03.docx
  32 KB
 • Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
  59 KB
 • Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy.xlsx
  66 KB

OGŁOSENIE - NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO PRACY

 • Ogloszenie-Nabor_na_dwa_wolne_stanowiska.pdf
  1 MB
 • Kwestionariusz_osobowy_02.docx
  16 KB

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - KSIĘGOWOŚĆ

 • informacja_o_wynikach_naboru_na_wolne_stanowisko.pdf
  198 KB

OGŁOSENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 • Ogloszenie-_Nabor_na_wolne_stanowisko_pracy.pdf
  1,015 KB
 • Kwestionariusz_osobowy_01.docx
  16 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2019_1_.pdf
  684 KB
 • informacja_o_wyborze_nakorzystniejszej_oferty_2019_03.pdf
  1 MB

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2019r."

 • SIWZ_Mieso_na_2019_02.docx
  135 KB
 • Zalacznik_do_zamowienia_2019_02.jpg
  187 KB

Klauzula informacyjna

 • KLAUZULA_INFORMACYJNA.doc
  33 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2018.pdf
  725 KB

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

 • Informacja_z_otwarcia_ofert_zamieszczona_na_stronie_internetowej.pdf
  291 KB

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2018r."

 • SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_2018.doc
  92 KB
 • Przetarg_nieograniczony_pn._Dostawa_Produktow_Zwierzecych__miesa__produktow_miesnych_i_drobiu_w_2018r_06.zip
  46 KB
 • Oferta_2017_06.doc
  156 KB
 • Oswiadczenie_2017_06.doc
  36 KB
 • Projekt_Umowy_2017_06.doc
  49 KB
 • Wykaz_dostaw_2017_02.doc
  30 KB

Informacja o unieważnienu postępowania

 • zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.jpg
  257 KB

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2018r."

 • Przetarg_nieograniczony_pn._Dostawa_Produktow_Zwierzecych__miesa__produktow_miesnych_i_drobiu_w_2018r_04.zip
  46 KB
 • Oferta_2017_04.doc
  156 KB
 • Oswiadczenie_2017_04.doc
  36 KB
 • Projekt_Umowy_2017_04.doc
  49 KB
 • Wykaz_dostaw2017_06.doc
  30 KB

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2017r."

 • Wyniki_przetargu_01.zip
  3 MB

Informacja o wynikach naboru

 • Informacja_o_wyborze_2016.doc
  23 KB

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Produktów Zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2017r."

 • Specyfikackja_istotnych_warunkow_zamowienia_01.zip
  3 MB
 • Oferta_09.doc
  156 KB
 • Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_01.doc
  37 KB
 • Wykaz_dostaw2017_02.doc
  30 KB
 • Wzor_umowy2017_01.doc
  49 KB

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 • ogloszenie_o_naborze_2016_08.pdf
  45 KB
 • ogloszenie_o_naborze_2016_04.doc
  29 KB